Bồi thường

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, hãng Bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hãng Bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại.

Trường hợp cần thiết, hãng Bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

Theo quy định tại thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính, mức bồi thường với bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, áp dụng cho xe Ô tô như sau:

Về người:

- Tử vong: Trả tối đa 100 triệu đồng/ người/ vụ

- Thương tật bộ phận do tai nạn: Trả theo “Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người”


Về tài sản: Bồi thường theo tổn thất thực tế, tối đa 100 triệu đồng/ vụ

Tham khảo thêm “Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người”- Ban kèm theo thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.

Khi xảy ra sự cố, tai nạn cần:

- Áp dụng mọi biện pháp để cứu chữa người và tài sản

- Quý khách vui lòng thông báo ngay cho cơ quan Công an (hoặc chính quyền địa phương) gần nhất và gọi ngay cho hãng Bảo hiểm qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7 ghi trên Giấy Chứng nhận bảo hiểm để được hướng dẫn cụ thể.

Hồ sơ bồi thường:

Khi yêu cầu hãng Bảo hiểm trả tiền Bảo hiểm bắt buộc Ô tô, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho hãng Bảo hiểm các chứng từ sau đây:

- Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường( theo hướng dẫn của hãng Bảo hiểm)

- Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của lái xe, Giấy chứng nhận bảo hiểm)

- Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Giấy chứng thương, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Hồ sơ bệnh án, Giấy chứng tử trong trường hợp tử vong);

- Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản (Hóa đơn chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa tài sản tại cơ sở do hãng Bảo hiểm chỉ định hoặc được sự đồng ý của hãng Bảo hiểm, Các giấy tờ chứng minh chi phí hợp lý cần thiết để giảm thiểu tổn thất hay thực hiện theo chỉ định của hãng Bảo hiểm)

- Bản sao các tài liệu của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn (Biên bản khám nghiệm hiện trường, Hồ sơ hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện tai nạn, Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn, Các tài liệu liên quan khác (nếu có), …).

Thông thường trong vòng 15 ngày (tùy quy định mỗi hãng Bảo hiểm) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe và khoảng 30 ngày (tùy quy định mỗi hãng Bảo hiểm) trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, hãng Bảo hiểm sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

Trường hợp từ chối bồi thường, hãng Bảo hiểm sẽ thông báo bằng văn bản cho Quý khách biết lý do từ chối trong thời hạn 30 ngày (tùy quy định mỗi hãng Bảo hiểm) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
        

Copyright © 2017 - 2018 Banbaohiemxe.com

Hotline: 093 222 3669 - Email: info@banbaohiemxe.com
Banbaohiemxe.com - Đại lý bán Bảo hiểm Ô tô trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam