Bồi thường

Các bước Khách hàng phải thực hiện khi xe xảy ra sự cố, tai nạn (mỗi hãng Bảo hiểm quy định khác nhau), nhưng tổng quan gồm các nội dung sau.

Bước 1: Thông báo ngay cho hãng Bảo hiểm đã mua để phối hợp giải quyết. Bằng cách gọi điện đến số Trung tâm Dịch vụ khách hàng của hãng, được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và cung cấp một  số thông tin ban đầu: 

- Tên, SĐT người thông báo tai nạn
- Biển kiểm soát, tên chủ xe, số Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)
- Thời gian, địa điểm, diễn biến tai nạn
Ngoài ra, Khách hàng cần tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng)

Bước 2: Đưa xe vào Gara sửa chữa theo chỉ định của hãng Bảo hiểm /hoặc Cơ sở, Gara sửa chữa Khách hàng yêu cầu (trong trường hợp Khách hàng có tham gia Điều khoản mua bổ sung Lựa chọn Cơ sở, Gara sửa chữa).

Bước 3: Cung cấp những giấy tờ cần thiết và làm theo hướng dẫn của hãng Bảo hiểm

- Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường của chủ xe (theo mẫu của của mỗi hãng Bảo hiểm)
- Tài liệu liên quan đến xe, người điều khiển xe (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao có xác nhận của nhân viên hãng Bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) như sau: Giấy Chứng nhận Bảo hiểm, Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe hợp lệ của người điều khiển xe bị tổn thất, các giấy tờ liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, ủy quyền sử dụng xe (nếu có), Giấy chứng nhận kiểm định xe.
- Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản
- Biên bản thỏa thuận /hòa giải (trong trường hợp hòa giải)
- Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực của Tòa án (nếu có)
- Các tài liệu cần thiết để chuyển quyền cho hãng Bảo hiểm đòi bồi thường từ bên gây thiệt hại cho xe được bảo hiểm mà chủ xe đã được hãng Bảo hiểm giải quyết bồi thường thiệt hại này (trong trường hợp đòi người thứ ba)

Bước 4: Phối hợp cùng hãng Bảo hiểm thu thập những giấy tờ sau (trường hợp cần thiết)

- Hồ sơ giải quyết tai nạn giao thông của cơ quan chức năng
- Các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba (nếu có)
- Biên bản giám định thiệt hại được các bên thống nhất
- Các tài liệu khác (nếu có)

 


 

Copyright © 2017 - 2018 Banbaohiemxe.com

Hotline: 093 222 3669 - Email: info@banbaohiemxe.com
Banbaohiemxe.com - Đại lý bán Bảo hiểm Ô tô trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam