Câu hỏi Bảo hiểm Xe thường gặp

​TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI BẢO HIỂM XE THƯỜNG GẶP

1. Tham gia Bảo hiểm vật chất, Khi xảy ra sự cố, tai nạn Lái xe, Chủ xe phải làm gì?

Trả lời: Bạn cần cố gắng giữ nguyên hiện trường và báo ngay đến số Hotline 24/7 được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm để được hướng dẫn chi tiết và chờ nhân viên hãng Bảo hiểm tới giám định, xử lý giúp bạn.

2. Tham gia bảo hiểm vật chất, Xe tôi mới mua và muốn được sửa chữa ở Gara chính hãng có được không?

Trả lời: Theo quy định của mỗi hãng Bảo hiểm là khác nhau, nhưng thông thường Xe có độ tuổi đến 5 hoặc 6 năm sử dụng (tính từ năm sản xuất ghi trên đăng kí xe) sẽ được các hãng Bảo hiểm bán thêm điều khoản lựa chọn địa điểm, Gara sửa chữa chính hãng. Còn việc miễn phí với xe mới những năm đầu sử dụng (thông thường khoảng 3 năm trở lại) tùy thuộc quy định vào mỗi hãng.

3. Tham gia bảo hiểm vật chất, Khi thay thế phụ tùng tôi có được thay phụ tùng mới không?

Trả lời: Là có.

Vì thông thường các hãng Bảo hiểm đều quy định khi mua Bảo hiểm vật chất là có tính thêm cả điều khoản Bổ sung thay thế mới không khấu hao này vào trong khi tính phí. Mục đích giảm khó khăn trong việc tính khấu hao bộ phận, phụ tùng của xe khi thay thế và càng khó khăn hơn nữa khi nếu không tham gia thì không thể tìm phụ tùng, vật tư cũ tương đương để thay thế vào. Tâm lý khách cũng muốn thay phụ tùng, vật tư mới khi sửa chữa sự cố (không bao gồm săm, lốp, gas hệ thống điều hòa, nước làm mát,..).

4. Tôi dùng Xe đã mua Bảo hiểm vật chất để thế chấp Ngân hàng vay vốn, Ngân hàng yêu cầu phải cam kết chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm vật chất cho Ngân hàng. Tôi hỏi có chuyển được không? Và tôi phải làm gì?

Trà lời: Là có

Ngân hàng được quyền yêu cầu khách hàng chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho Ngân hàng do chiếc xe của khách hàng là vật thế chấp vay vốn. Thủ tục chuyển quyền thụ hưởng như sau:

- Khách hàng yêu cầu bổ sung thay đổi thông tin trong hợp đồng Bảo hiểm, hãng Bảo hiểm sẽ chỉnh lại thông tin phần Người thụ hưởng quyền lợi Bảo hiểm cho khách hàng theo như yêu cầu trong Giấy chứng nhận Bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm.
- Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi thay đổi sẽ cấp lại cho khách hàng, khách hàng có thể đem hợp đồng Bảo hiểm đến Ngân hàng và sẽ được hướng dẫn làm các bước tiếp theo.

5. Trong thời hạn Bảo hiểm còn hiệu lực xe chuyển mục đích sử dụng, giấy chứng nhận của tôi đã được cấp có còn giá trị?

Trả lời: Giá trị Bảo hiểm xe vẫn còn tuy nhiên khách hàng cần phải đến nơi đã cấp giấy chứng nhận để kê khai những thay đổi về mục đích và đóng thêm các khoản phí nếu có. Tùy thuộc vào các thay đổi của khách hàng, hãng Bảo hiểm sẽ tư vấn các bước thực hiện cụ thể.

6. Trường hợp thanh toán phí chậm hơn theo thỏa thuận, khi xảy ra tai nạn có được giải quyết bồi thường không?

Trả lời: Các hãng Bảo hiểm sẽ không chấp nhận giải quyết bồi thường cho trường hợp này, quy đinh về thỏa thuận thanh toán phí khi xây dựng hợp đồng đã nêu rõ

7. Tôi có thể chuyển nhượng hợp đồng Bảo hiểm xe ô tô của tôi cho người khác được không?

Trả lời: Hợp đồng Bảo hiểm của xe ô tô nào thì chỉ có hiệu lực duy nhất với xe ô tô đó, không thể chuyển cho xe khác. Nếu khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu xe ô tô cho người khác mà không có yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì các quyền hạn được Bảo hiểm vẫn được giữ nguyên và sẽ được tự động chuyển sang cho chủ xe mới (đối tượng được bảo hiểm ở đây là chiếc xe). 

8. Tôi mới mua một chiếc xe ô tô, chủ cũ chuyển cho tôi một giấy chứng nhận Bảo hiểm ô tô của chiếc xe đó, xin cho biết giấy chứng nhận Bảo hiểm đó còn giá trị đối với tôi không?

Trả lời: Nếu thời hạn của hợp đồng Bảo hiểm vẫn còn hiệu lực thì giấy chứng nhận Bảo hiểm đó vẫn có giá trị. Theo quy định của các hãng Bảo hiểm, khi có sự chuyển nhượng quyền sở hữu xe ô tô mà hợp đồng Bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, nếu chủ xe cũ không yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì quyền lợi Bảo hiểm xe được tự động chuyển giao cho chủ xe mới.

9. Tôi đang có hợp đồng Bảo hiểm ô tô còn hiệu lực, nay tôi muốn thay đổi hợp đồng Bảo hiểm này, xin cho biết thủ tục điều chỉnh hợp đồng?

Trả lời: Tùy thuộc theo yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng của khách hàng, thủ tục thay đổi hợp đồng Bảo hiểm bao gồm:
- Khách hàng làm yêu cầu thay đổi Bảo hiểm và điền các thông tin cần thay đổi vào giấy yêu cầu.
- Hãng Bảo hiểm sẽ kiểm tra xe các thông tin liên quan, xác định giá trị xe và chụp ảnh làm căn cứ (nếu cần)
- Khách hàng sẽ phải đóng thêm khoản phí mới (nếu cần) để được cấp giấy chứng nhận Bảo hiểm mới.

10. Tôi muốn hủy bỏ hợp đồng Bảo hiểm, xin cho biết thủ tục hủy bỏ và tính phí hoàn lại?

Trả lời: 
- Đối với loại hình Bảo hiểm bắt buộc, Bộ Tài Chính quy định hợp đồng Bảo hiểm chỉ được chấm dứt đối với những trường hợp sau:
a) Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật;
b) Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;
c) Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận;
d) Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận.
- Chủ xe cơ giới muốn huỷ bỏ hợp đồng Bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp Bảo hiểm kèm theo Giấy chứng nhận Bảo hiểm muốn huỷ bỏ và các bằng chứng về việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng Bảo hiểm theo quy định tại các mục trên. Hợp đồng Bảo hiểm chấm dứt từ thời điểm doanh nghiệp Bảo hiểm nhận được thông báo huỷ bỏ hợp đồng Bảo hiểm.
- Đối với các loại hình Bảo hiểm tự nguyện, thủ tục chấm dứt hợp đồng Bảo hiểm: Khi Chủ xe yêu cầu chấm dứt hợp đồng Bảo hiểm trước thời hạn, phải thông báo bằng văn bản cho hãng Bảo hiểm thường là trước 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày định chấm dứt. Nếu hợp đồng được hai bên thoả thuận chấm dứt thì hãng Bảo hiểm sẽ hoàn lại cho Chủ xe 80% phí Bảo hiểm của thời gian còn lại (tỉ lệ khác tùy thuộc mỗi hãng Bảo hiểm), trừ trường hợp trong thời gian hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực đã xảy ra sự kiện Bảo hiểm.

11. Tôi bị mất giấy chứng nhận Bảo hiểm ô tô, tôi phải làm gì để được cấp lại giấy chứng nhận Bảo hiểm mới?

Trả lời: Để được cấp lại giấy chứng nhận Bảo hiểm, Khách hàng cần thực hiện các yêu cầu sau:
- Liên hệ sớm nhất với Công ty, đại lý đã cấp Giấy chứng nhận Bảo hiểm cho mình, thông báo và yêu cầu xin cấp lại giấy chứng nhận Bảo hiểm. Có thể liên hệ qua số hotline thông báo tai nạn hoặc số Call Center được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
- Có giấy đề nghị xin cấp lại, trình bày lí do thất lạc, đánh mất giấy chứng nhận Bảo hiểm.
- Điều kiện để được cấp lại: Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực, chủ xe có đầy đủ các giấy tờ chứng minh hợp lệ là người sở hữu Giấy chứng nhận Bảo hiểm đã mất này VD: Chứng minh thư, Giấy tờ xe, Kiểm định xe, Biên lai thanh toán phí v.v…

12. Xe chở quá tải có được hưởng quyền lợi Bảo hiểm không?

Trả lời: Đối với loại hình Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự (trừ Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ xe đối với hàng hóa), khi xe chở vượt tải gây tai nạn vẫn thuộc phạm vi được Bảo hiểm, được hưởng các quyền lợi Bảo hiểm theo như quy định.
Đối với các loại hình Bảo hiểm còn lại: Bảo hiểm vật chất xe, Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ xe đối với hàng hóa, Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe. Trường hợp Xe chở quá 30% trọng tải thì sẽ không được Bảo hiểm, nếu xe chở quá tải dưới 30% trọng tải, khi xảy ra tai nạn thuộc phạm vi Bảo hiểm, hãng Bảo hiểm sẽ xem xét bồi thường cho khách hàng.

13. Tôi không có giấy phép lái xe có được bồi thường không?

Trả lời: Không có giấy phép lái xe là một điều khoản loại trừ Bảo hiểm của hãng Bảo hiểm, vì vậy nếu tai nạn xảy ra, lái xe gây tai nạn không có giấy phép lái xe thì sẽ không được hãng Bảo hiểm bồi thường.

14. Bảo hiểm Tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe là gì?

Trả lời: Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe là Bảo hiểm về thiệt hại thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe, những người này bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
Khi đó hãng Bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của lái xe và người ngồi trên xe trong các trường hợp xe bị đâm va, lật, đổ, chìm, rơi, hỏa hoạn, cháy, nổ, bị các vật thể khác rơi, va chạm vào.

15. Xe gây tai nạn, xe bị giữ làm hàng hóa trên xe bị hư hỏng thì có được bồi thường không?

Trả lời: Đối với trường hợp xe gây tai nạn và bị giữ. Hãng Bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại về xe do tai nạn nếu xe có tham gia Bảo hiểm, không chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng do chậm trễ (không do tai nạn) đối với hàng hóa trên xe.
Nếu xe bị giữ, cơ quan chức năng không yêu cầu khám nghiệm hay giữ lại hàng hóa, chủ xe nên tìm biện pháp bảo quản hay đưa hàng hóa đi đến nơi nhận bằng phương tiện khác.

16. Xin cho biết quyền lợi Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ xe đối với hàng hóa trên xe?

Trả lời: Quyền lợi và phạm vi được Bảo hiểm
Trách nhiệm của Chủ xe phải bồi thường cho chủ hàng về những tổn thất hàng hoá vận chuyển trên xe theo Bộ Luật dân sự trong những trường hợp xe bị: 
- Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; 
- Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;
Ngoài ra, hãng Bảo hiểm còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết, hợp lý nhằm:
- Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất thêm cho hàng hoá.
- Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
- Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm của hãng Bảo hiểm.

17. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa trên xe là gì?

Trả lời: Là Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe theo hợp đồng vận chuyển của chủ xe và chủ hàng bị tổn thất trong các trường hợp xe bị đâm va, lật, đổ, chìm, rơi, hỏa hoạn, cháy, nổ, bị các vật thể khác rơi, va chạm vào.

18. Xin cho biết quyền lợi Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô?

Trả lời: Quyền lợi Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ xe ô tô, hãng Bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ xe những thiệt hại sau:
- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
- Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

19. Thời hạn bảo hiểm áp dụng đối với Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc?

Trả lời: Đối với sản phẩm Bảo hiểm bắt buộc thì thời hạn là 01 năm, trường hợp mua Bảo hiểm bắt buộc thời hạn dưới 1 năm chỉ được phép trong các điều kiện sau:
a) Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 01 năm;
b) Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 01 năm;
c) Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của pháp luật, bao gồm:
- Ô tô mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác;
- Ô tô làm thủ tục xóa sổ để tái xuất về nước;
- Ô tô được phép quá cảnh (trừ xe có Hiệp định ký kết của Nhà nước);
- Ô tô sát xi có buồng lái, ô tô tải không thùng;
- Ô tô sát hạch;
- Xe mang biển số khu kinh tế thương mại theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Việt Nam;
- Xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng;
- Xe phục vụ hội nghị, thể thao theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công an;
- Các loại xe cơ giới khác được phép tạm đăng ký theo quy định của pháp luật

20. Trong các loại hình bảo hiểm xe ô tô, loại hình bảo hiểm nào là loại hình bắt buộc?

Trả lời: Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba và bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hành khách trên xe (trường hợp kinh doanh vận tải hành khách) là 2 loại hình Bảo hiểm bắt buộc mà chủ xe ô tô tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia theo quy định của Bộ Tài chính.

21. Mua bảo hiểm cho nhiều xe có được giảm phí không? Mức giảm phí thế nào?

Trả lời: Đối với trường hợp khách hàng mua bảo hiểm cho xe với số lượng lớn sẽ được http://banbaohiemxe.com/ ưu tiên giảm phí, cụ thể liên hệ với http://banbaohiemxe.com/.

22. Bảo hiểm thân, vỏ xe ô tô là gì?

Trả lời: Với sản phẩm Bảo hiểm thân vỏ, khi tai nạn xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm, hãng Bảo hiểm nhận bồi thường cho những thiệt hại thuộc "Phần bên ngoài" của xe ô tô gồm: cabin, ca lăng, capo, chắn bùn, toàn bộ cửa và kính, toàn bộ đèn và gương, gạt nước, rửa kính, toàn bộ phần vỏ kim loại, nhựa hoặc gỗ…(thuộc tổng thành thân vỏ).
- Tỷ lệ thân vỏ đối với xe chở người đến 9 chỗ chiếm khoảng 55% (Loại khác có thể hỏi khách hàng để tra cứu tỷ lệ theo bảng). Khi tham gia Bảo hiểm thân vỏ xe, thiệt hại đối với các bộ phận sau không thuộc trách nhiệm bảo hiểm:
a) Tổng thành động cơ (Khối động cơ, hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện phục vụ động cơ);
b) Tổng thành hộp số;
c) Toàn bộ trục và khớp cát đăng;
d) Tổng thành cầu trước, tổng thành cầu sau;
e) Toàn bộ bốn bánh xe và cơ cấu phanh;
f) Tổng thành hệ thống lái;
g) Tổng thành hệ thống treo trước, hệ thống treo sau;
h) Két nước, két dầu.

23. Thời hạn bảo hiểm áp dụng với Bảo hiểm vật chất xe ô tô là bao lâu?

Trả lời: Thời hạn bảo hiểm vật chất xe ô tô thông thường là 01 năm, ngoài ra các hãng Bảo hiểm cũng chấp nhận bảo hiểm có thời hạn < 01 năm và nhiều hơn 01 năm. Trường hợp tham gia bảo hiểm từ 02 năm trở lên sẽ được giảm phí. Mức phí giảm quy định mỗi hãng là khác nhau. Cụ thể liên hệ BanbaohiemXe.vn để được hướng dẫn. 

24. Bảo hiểm định giá trị xe tham gia Bảo hiểm trên cơ sở nào?

Trả lời: Giá trị xe là giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia mua bảo hiểm, cụ thể được xác định trên các cơ sở sau:
- Đối với xe mới: Giá trị xe được xác định dựa trên giá hóa đơn bán lẻ của hãng, Giá CIF đối với xe nhập khẩu, bảng giá của các hãng, giá trên thị trường hoặc dựa trên bảng giá thuộc cơ sở dữ liệu của hãng Bảo hiểm.
- Đối với xe cũ: Giá trị xe được căn cứ vào khai báo và cam kết của chủ xe, Giá tham khảo trên thị trường, Giấy tờ hóa đơn mua bán, Hóa đơn thu thuế trước bạ, bảng giá tối thiểu của các chi cục thuế địa phương, Bảng giá công ty phát hành, thế chấp tại ngân hàng, hóa đơn sửa chữa nâng cấp…

25. Bảo hiểm vật chất xe là gì?

Trả lời: Đây loại hình bảo hiểm về tài sản xe Ô tô/ hoặc Xe máy, hãng Bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại của chính chiếc xe nếu tai nạn xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm.
Ngoài ra hãng Bảo hiểm còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lí phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm: ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất. 

26. Tôi mua xe ô tô chưa làm thủ tục sang tên, muốn mua bảo hiểm thì làm thế nào? Xe tôi chưa sang tên khi tham gia bảo hiểm tôi muốn ghi tên của tôi vào Giấy chứng nhận bảo hiểm được không?

Trả lời: Khách hàng có thể mua bảo hiểm như bình thường, tuy nhiên trên Giấy chứng nhận bảo hiểm phải ghi tên chủ xe giống như trên giấy đăng kí xe.
Theo quy định thì khi mua bán xe, chủ xe mới phải kê khai làm các thủ tục sang tên đổi chủ. Trong trường hợp Chủ xe chưa kịp sang tên thì vẫn có thể tham gia bảo hiểm cho xe ô tô, khách hàng vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi, nhưng mục chủ xe vẫn phải ghi tên chủ xe cũ, khi tổn thất xảy ra hãng Bảo hiểm vẫn sẽ bồi thường cho chủ xe mới. Chủ xe mới cần có đầy đủ giấy tờ để chứng minh được việc sở hữu hợp lệ chiếc xe ô tô đó.

27. Hợp đồng bảo hiểm nhiều xe đang có hiệu lực, khi phát sinh thêm xe mới có được bán bảo hiểm theo thời hạn của hợp đồng đang còn hiệu lực không (kể cả Bảo hiểm bắt buộc)

Trả lời: Đối với các sản phẩm Bảo hiểm tự nguyện hãng Bảo hiểm sẵn sàng cấp đơn cho những xe mới phát sinh theo các điều kiện bảo hiểm và thời gian hiệu lực theo đúng hợp đồng bảo hiểm nhiều xe đã cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia khi theo dõi và quản lý.
Với các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc do thời hạn bảo hiểm Bộ Tài chính quy định là 1 năm, hãng Bảo hiểm không thể rút ngắn thời gian hiệu lực theo hợp đồng bảo hiểm các xe trước đã tham gia vì đây là quy định của Nhà nước.

28. Thời hạn bảo hiểm ô tô là bao nhiêu tháng? Tại sao bảo hiểm Trách nhiệm dân sự là một năm, trường hợp nào dưới một năm? Các nghiệp vụ bảo hiểm khác thời hạn bảo hiểm thế nào?

Trả lời: 
1. Đối với sản phẩm Bảo hiểm tự nguyện (bảo hiểm Vật chất, Tai nạn) thì thời hạn Bảo hiểm thường là 01 năm, ngoài ra hãng Bảo hiểm cũng chấp nhận Bảo hiểm có thời hạn dưới một năm và trên 1 năm (mua luôn nhiều năm). Trường hợp tham gia bảo hiểm từ 02 năm trở lên sẽ được giảm phí.
2. Đối với sản phẩm Bảo hiểm bắt buộc thì thời hạn là 01 năm, chỉ những trường hợp đặc biệt mới cho phép mua bảo hiểm < 01 năm gồm các trường hợp sau:
a) Xe nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Việt Nam dưới 01 năm;
b) Niên hạn sử dụng của xe nhỏ hơn 01 năm;
c) Xe thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của pháp luật, bao gồm:
- Ô tô mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác;
- Ô tô làm thủ tục xóa sổ để tái xuất về nước;
- Ô tô được phép quá cảnh (trừ xe có Hiệp định ký kết của Nhà nước);
- Ô tô sát xi có buồng lái, ô tô tải không thùng;
- Ô tô sát hạch;
- Xe mang biển số khu kinh tế thương mại theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa Việt Nam;
- Xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng;
- Xe phục vụ hội nghị, thể thao theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công an;
- Các loại xe cơ giới khác được phép tạm đăng ký theo quy định của pháp luật.

29. Khi tham gia bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới tôi chỉ được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm ngoài ra không có giấy tờ gì hết như vậy đã đủ chưa?

Trả lời: Khi tham gia bảo hiểm Quý khách sẽ được cấp 01 Giấy chứng nhận Bảo hiểm và hóa đơn thu phí. Giấy chứng nhận bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới chính là bằng chứng ký kết hợp đồng bảo hiểm giữa quý khách với hãng Bảo hiểm và nó được điều chỉnh bởi Quy tắc bảo hiểm của hãng Bảo hiểm (Quý khách có thể yêu cầu người bán bảo hiểm cung cấp Quy tắc bảo hiểm). Hóa đơn thu phí bảo hiểm ghi nhận quý khách đã đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận.
Giấy chứng nhận bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc còn là giấy tờ mà chủ xe luôn phải mang theo khi tham gia giao thông để xuất trình cho Cảnh sát giao thông khi được yêu cầu.

30. Bộ hợp đồng bảo hiểm ô tô bao gồm những gì?

Trả lời: Bộ hợp đồng bảo hiểm ô tô bao gồm:
1) Quy tắc bảo hiểm ô tô: Quy định quyền lợi và trách nhiệm của chủ xe và hãng Bảo hiểm, được cấp nếu khách hàng yêu cầu. Quy tắc hiện hành luôn được đăng ký với Bộ Tài chính.
2) Giấy yêu cầu bảo hiểm: Để chủ xe kê khai các thông tin tham gia bảo hiểm làm cơ sở để tính phí và xác nhận yêu cầu mua bảo hiểm của chủ xe.
3) Giấy chứng nhận bảo hiểm: Được hãng Bảo hiểm cấp cho chủ xe, là bằng chứng kí kết hợp đồng bảo hiểm.
4) Các điều khoản bổ sung cho hợp đồng: Là những điều khoản được thảo thuận bổ sung nếu chủ xe yêu cầu (có thể thu thêm phí).
5) Các thỏa thuận khác được lập thành văn bản giữa chủ xe và hãng Bảo hiểm (nếu có).

31. Bảo hiểm xe ô tô gồm những loại bảo hiểm gì?

Trả lời: Có tất cả 5 loại hình bảo hiểm cho xe ô tô bao gồm:
1) Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới đối với bên thứ 3
2) Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự tự nguyện của chủ xe cơ giới đối với bên thứ 3 (mức trách nhiệm vượt trên bảo hiểm bắt buộc)
3) Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa trên xe (xe kinh doanh vận tải hàng hóa)
4) Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe (xe không kinh doanh vận tải hành khách)
5) Bảo hiểm vật chất xe, bao gồm bảo hiểm vật chất toàn bộ xe hoặc chỉ thân vỏ xe
Ngoài ra hãng Bảo hiểm còn cung cấp các điều khoản mở rộng tuỳ theo yêu cầu của khách hàng, như (Bảo hiểm thay thế mới, bảo hiểm thủy kích, Bảo hiểm không khấu trừ, Bảo hiểm mất cắp mất cướp bộ phận, Bảo hiểm lựa chọn cơ sở gara sửa chữa,...).
  

Copyright © 2017 - 2018 Banbaohiemxe.com

Hotline: 093 222 3669 - Email: info@banbaohiemxe.com
Banbaohiemxe.com - Đại lý bán Bảo hiểm Ô tô trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam