Các hình thức mua Bảo hiểm

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

Chúng tôi khuyến khích Qúy khách hàng đăng ký mua bảo hiểm trực tuyến trên website http://banbaohiemxe.com/, Quy trình như sau: 

- Bước 1: Khai báo nhu cầu cần mua bảo hiểm xe vào công cụ tính phí

+ Được trình bày qua 2 Tab, Gồm 2 nội dung "Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự" và "Bảo hiểm vật chất". Nhu cầu là gì, Bạn chọn vào mục đó

+ Khai báo/ hoặc lựa chọn các nội dung trong các box

+ Kết thúc bằng: Click chuột vào ô "Tính phí"

+ Chọn Hãng Bảo hiểm để mua

- Bước 2: Tóm tắt nhu cầu bảo hiểm và Hãng Bảo hiểm đã chọn mua, hoàn thiện các thông tin và Mua thêm các Điều khoản Bảo hiểm bổ sung (nếu cần)

+ Sau khi chọn được 1 hãng Bảo hiểm để mua/ hoặc tham khảo tính phí. Khách hàng sẽ chọn Mua thêm các Điều khoản Bảo hiểm mở rộng (Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm thủy kích, Lựa chọn gara, Thay thế phụ tùng mới không khấu hao, Mức miễn thường..) nếu cần

+ Khai báo các thông tin khác bổ sung theo hướng dẫn chi tiết của các tiêu đề    

- Bước 3: Lựa chọn hình thức Thanh toán và Giao nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm  

Sau khi Quý khách lựa chọn hình thức thanh toán (có thanh toán trước, hoặc thanh toán sau khi nhận được Giấy chứng nhận bảo hiểm xe tùy ý Khách hàng). Hệ thống http://banbaohiemxe.com/ sẽ gửi đơn hàng điện tử thành công đến email của khách hàng. Cán bộ khai thác của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách để xác nhận lại lần cuối các thông tin đặt mua bảo hiểm cũng như địa chỉ nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm/ hoặc lịch khám xe (nếu có đối với bảo hiểm vật chất). Giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ được chuyển phát đến tận tay Quý khách theo địa chỉ mà Quý khách yêu cầu.


Quy định Hoàn phí/ Hủy đơn bảo hiểm, Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm

- Quy định về việc Hoàn phí/ Hủy đơn bảo hiểm: Sau khi Quý khách thanh toán thành công và http://banbaohiemxe.com/ /hoặc Hãng bảo hiểm không từ chối chấp nhận bảo hiểm thì đơn bảo hiểm của Quý khách đã được lập thành công. Trường hợp Quý khách muốn Hoàn phí/ Hủy đơn bảo hiểm thì phải thực hiện theo hướng dẫn của http://banbaohiemxe.com/, việc Hoàn phí/ Hủy đơn bảo hiểm này phải tuân thủ các quy định trong Quy tắc bảo hiểm và các quy định hiện hành của hãng Bảo hiểm khách hàng đã chọn mua. Quý khách chỉ được hủy đơn và hoàn phí bảo hiểm đã thanh toán trong trường hợp hãng Bảo hiểm khách hàng đã chọn mua từ chối chấp nhận bảo hiểm xe cho Quý khách.

- Quy định về việc thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm: Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm không đúng so với thông tin đăng ký của khách hàng do lỗi sai sót của hãng Bảo hiểm thì hãng Bảo hiểm bằng chi phí của mình có trách nhiệm điều chỉnh lại thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng theo đúng yêu cầu của khách hàng.
 
Trường hợp phải thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm không phải do lỗi sai sót của hãng Bảo hiểm thì khách hàng mua bảo hiểm phải tuân thủ theo các quy định về việc thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và tất cả các chi phí phát sinh (nếu có) cho việc thay đổi thông tin này.

 


 

Copyright © 2017 - 2018 Banbaohiemxe.com

Hotline: 093 222 3669 - Email: info@banbaohiemxe.com
Banbaohiemxe.com - Đại lý bán Bảo hiểm Ô tô trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam