Phí Bảo hiểm

Phí Bảo hiểm vật chất Ô tô sẽ được căn cứ vào các yếu tố cơ bản sau:

- Phí bảo hiểm cơ bản: Căn cứ vào Giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm và Tỉ lệ% phí quy định của mỗi hãng Bảo hiểm.

- Phí bảo hiểm mua bổ sung: Phụ thuộc vào các Điều khoản bổ sung (hoặc Điều khoản mở rộng) mà người tham gia bảo hiểm muốn mua thêm. Các Điều khoản bổ sung của Bảo hiểm vật chất Ô tô gồm:
 
  + Điều khoản Thay thế mới không tính hao
  + Điều khoản Lựa chọn cơ sở sửa chữa, gara chính hãng 
  + Điều khoản Ngập nước (thủy kích)
  + Điều khoản Mất cắp bộ phận
  + Điều khoản Không áp dụng mức khấu trừ
  + Và một số Điều khoản khác.....

- Công thức tính phí: Phí bảo hiểm= Số tiền mua bảo hiểm x Tổng tỷ lệ% phí

[Tổng tỷ lệ% phí= Tỷ lệ% phí cơ bản + Tỉ lệ% phí mua bổ sung (lựa chọn gara sửa chữa, bảo hiểm thủy kích, thay thế mới, ...]


Ví dụ tính phí Bảo hiểm vật chất:

- Ví dụ Hãng Bảo hiểm A quy định, tỉ lệ phí bảo hiểm Vật chất cơ bản là 1,1%, Thủy kích 0,1%, Gara chính hãng 0,1%, Thay thế mới 0,1%. Tổng phí Bảo hiểm là: 1,5%

- Xe mua bảo hiểm là xe con chở người dưới 9 chỗ, không kinh doanh vận tải: Xe Toyota Camry 2.4G, sản xuất trong nước năm 2012, Giá trị xe theo giá thị trường theo năm 2018 khoảng 680 triệu, Số tiền mua bảo hiểm là 680 triệu

- Vậy Phí bảo hiểm vật chất tính cho 1 năm như sau = 680.000.000 x 1,5% =  9.520.000 đồng.

Chi tiết tính phí Bảo hiểm vật chất các loại xe khác nhau, xem tại: http://banbaohiemxe.com/


 

 

Copyright © 2017 - 2018 Banbaohiemxe.com

Hotline: 093 222 3669 - Email: info@banbaohiemxe.com
Banbaohiemxe.com - Đại lý bán Bảo hiểm Ô tô trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam