Quyền lợi Bảo hiểm

Mỗi hãng Bảo hiểm có những quy định khác nhau, nhưng về mặt tổng thể các Hãng sẽ thanh toán các khoản chi phí liên quan thuộc phạm vi bảo hiểm khi tổn thất xảy ra như sau:

1. Quyền lợi cơ bản

- Đâm, va, lật, đổ.

- Hoả hoạn, cháy, nổ.

- Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, sụt lở.

- Vật thể từ bên ngoài xe tác động lên xe.

- Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

- Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên ngoài những điểm loại trừ quy định của mỗi hãng Bảo hiểm.

Ngoài ra các hãng Bảo hiểm còn hỗ trợ những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

- Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm;

- Chi phí đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất không vượt quá 20.000.000 đồng/vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản).

Giám định tổn thất: Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường của các hãng Bảo hiểm quy định (không bao gồm chi phí giám định tổn thất) không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

2. Quyền lợi Bổ sung hoặc Mở rộng (người mua bảo hiểm mua thêm điều khoản này nếu có) 

- Quyền lợi bổ sung “Không trừ khấu hao” khi tổn thất bộ phận (điều khoản mới thay cũ): Nếu chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe và đóng thêm phụ phí bảo hiểm, hãng Bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường toàn bộ giá trị thực tế của các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) sử dụng.

- Quyền lợi bổ sung "Lựa chọn cơ sở sửa chữa": Khi xe bị thiệt hại, nếu chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe và đóng thêm phụ phí bảo hiểm sẽ được lựa chọn cơ sở sửa chữa được uỷ quyền của Hãng sản xuất ra chiếc xe đó trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chi phí cẩu, kéo xe do hãng Bảo hiểm chi trả tính từ nơi xảy ra tai nạn đến cơ sở sửa chữa gần nhất, thường quy định không vượt quá 20.000.000 đồng/vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Quyền lợi bổ sung "Bảo hiểm thủy kích": Nếu chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe và đóng thêm phụ phí bảo hiểm, hãng Bảo hiểm sẽ thanh toán 80% số tiền bồi thường để sửa chữa, khắc phục những thiệt hại của động cơ xe do đi vào vùng ngập nước và/hoặc vì có nước lọt vào trong động cơ gây ra hiện tượng thuỷ kích làm hư hỏng động cơ.

- Ngoài ra còn các Quyền lợi bổ sung nếu chủ xe tham gia như: "Bảo hiểm mất cắp, mất cướp bộ phận"; "Tăng mức miễn thường";... 

- Bảo lãnh thanh toán: Khi đưa xe vào gara sửa chữa, nếu xe nằm trong "Danh sách gara liên kết sửa chữa của hãng Bảo hiểm", Khách hàng sẽ được hãng Bảo hiểm bảo lãnh thanh toán chi phí sửa chữa thuộc trách nhiệm của hãng Bảo hiểm. Trái lại, Khách hàng phải tự thanh toán trước chi phí sửa chữa, sau đó hoàn thiện hồ sơ để hãng Bảo hiểm chi trả bồi thường sau.

- Giám định tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng: Khi nhận yêu cầu giám định của khách hàng, hãng Bảo hiểm sẽ có mặt tại địa điểm theo yêu cầu để tiến hành giám định.

- Quyền lợi bổ sung cứu hộ xe bị sự cố kỹ thuật miễn phí: Nếu chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe (Xe ôtô chở người đến ≤ 24 chỗ) gặp sự cố kỹ thuật trong phạm vi 100km tính từ bưu điện trung tâm tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và nội thành TP Hải Phòng sẽ được cẩu kéo miễn phí tới cơ sở sửa chữa gần nhất.
 

Copyright © 2017 - 2018 Banbaohiemxe.com

Hotline: 093 222 3669 - Email: info@banbaohiemxe.com
Banbaohiemxe.com - Đại lý bán Bảo hiểm Ô tô trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam